Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted

360,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

Bản dupestep hoàn hảo của NAKED ạ; quá là đẹp luôn với tông nâu tự nhiên; đủ các kiểu makeup sẽ k làm bạn thất vọng đâu nhé. Độ bám màu bền; sang.

Phấn mắt W7

 

Bản dupestep hoàn hảo của NAKED ạ; quá là đẹp luôn với tông nâu tự nhiên; đủ các kiểu makeup sẽ k làm bạn thất vọng đâu nhé. Độ bám màu bền; sang.

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 2

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 3

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 4

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 5

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 6

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 7

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 8

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 9

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1

Phấn mắt w7 in the buff lightly toasted 1


Sản phẩm nổi bật