Miếng dán kích mí Double Eyelid Tape The Face Shop

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

Miếng dán kích mí của The Face Shop giúp bạn nhanh chóng khắc phục khuyết điểm mắt nhỏ; mắt một mí; tạo mắt hai mí một cách dễ dàng.

Miếng dán kích mí của The Face Shop giúp bạn nhanh chóng khắc phục khuyết điểm mắt nhỏ; mắt một mí; tạo mắt hai mí một cách dễ dàng

Miếng dán trong suốt và nhỏ vừa rất tự nhiên nha các nàng.

Miếng dán kích mí Double Eyelid Tape The Face Shop 1

Miếng dán kích mí Double Eyelid Tape The Face Shop 2Miếng dán kích mí Double Eyelid Tape The Face Shop 3


Sản phẩm nổi bật