Giấy thấm dầu Provence – Nhật

65,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

Giấy thấm dầu Provence của Nhật. Chất liệu giấy.

Chất liệu giấy; 200 tờ.

Giấy thấm dầu Provence - Nhật 1

Giấy thấm dầu Provence - Nhật 2


Sản phẩm nổi bật